Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Termin kontroli:
09.02.2015 r.

Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko – Pomorskiego

Zakres kontroli:
Wizytacja w rama PROW 2007 – 2013

Kontrolę przeprowadził:
Sebastian Piecha, Anna Narożniak

Protokół z kontroli jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Bukowcu (ul. Dr Fl. Ceynowy 14).

 

Informacje

Rejestr zmian