Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Termin kontroli:
10.01.2017 r. – 13.03.2017 r.

Jednostka kontrolująca:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Zakres kontroli:
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Kontrolę przeprowadził:
Ireneusz Włodawski, Iwona Appelt-Hyżewicz, Edyta Nowek

Protokół z kontroli jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Bukowcu (ul. Dr Fl. Ceynowy 14).

Informacje

Rejestr zmian