Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (WPS)

Termin kontroli:
04.05.2017 r. – 05.05.2017 r.

Jednostka kontrolująca:
Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zakres kontroli:
Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Kontrolę przeprowadził:
Julita Danecka – inspektor wojewódzki, Agnieszka Czeplińska – st. inspektor wojewódzki

Protokół z kontroli jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Bukowcu (ul. Dr Fl. Ceynowy 14).

Informacje

Rejestr zmian