Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Termin kontroli:
02.08.2017 r.

Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Zakres kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji

Kontrolę przeprowadził:
Wojciech Zupa

Protokół z kontroli jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Bukowcu (ul. Dr Fl. Ceynowy 14).

Informacje

Rejestr zmian