ZARZĄDZENIE NR 73/07 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu za lokal użytkowy oraz odsetek od w/w zaległości

ZARZĄDZENIE NR 73/07 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu za lokal użytkowy oraz odsetek od w/w zaległości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 i § 5 uchwały Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2003 r. Nr V/42/2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organu do tego uprawnionego zarządza się, co następuje:

§ 1. Umorzyć Pani (...) zam. w Świeciu przy ul. (...) , należność w kwocie ogółem 270,86 zł w tym: - należność główną – 242,99 zł - odsetki – 27,87 zł wyliczone na dzień 30.11.2007 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Z zawiadomienia z dnia 01.10.2007 r. od Komornika Sądowego w Świeciu wynika, że egzekucja z ruchomości dłużnika jest bezskuteczna w związku z powyższym uznałem za uzasadnione pozytywne załatwienie sprawy. Dokumentacja w sprawie postępowania o umorzenie wierzytelności znajduje się w Referacie Rolnictwa i Budownictwa.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>