Związki międzygminne i stowarzyszenia

1. Gmina Bukowiec należy do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gmina Bukowiec jest członkiem Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności" oraz Stowarzyszenia „Salutaris” - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponują Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami.

3. Wykaz stowarzyszeń z terenu gminy Bukowiec zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Stowarzyszenie Klub Wiejskiego Towarzystwa Sportowego "Gwiazda" w Bukowcu  ul. Dr Fl. Ceynowy 15 86-122 Bukowiec Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Przysiersk Przysiersk 86-122 Bukowiec

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) ul. Dr Fl. Ceynowy 1 86-122 Bukowiec Ochotnicza Straż Pożarna w Przysiersku (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) ul. Świętego Floriana 4 86-122 Przysiersk Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy Branica 18a 86-122 Bukowiec Ochotnicza Straż Pożarna w Polskich Łąkach Polskie Łąki 30 86-122 Bukowiec Ochotnicza Straż Pożarna w Budyniu Budyń 8/5 86-122 Bukowiec

Stowarzyszenie "Azalia"  ul. Szkolna 13 86-122 Przysiersk

Stowarzyszenie Kultury Muzycznej "Kantyczka"  Korytowo 1/1 86-122 Bukowiec

4. Stowarzyszenie zwykłe (zarejestrowane w Starostwie Powiatowym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach):

 "Nadwiślański Klub Safari" z siedzibą w Polednie Poledno 86-122 Bukowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>