Zarządzenie nr 63/16 z dnia 28 października 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 63/16 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 października 2016r.

w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2017r.

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), w związku z uchwałą nr IV/26/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2011 r. Nr 49, poz. 348) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że w ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2017 roku wpłynęły dwa wnioski, na które zostały przyznane środki finansowe z budżetu gminy. 2. Wykaz wniosków stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W dniu 12 września br. Wójt Gminy ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2017r. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwa wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję do oceny wniosków.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

 

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>