Informacje ogólne

W pierwszym kwartale 2005 roku zdecydowaliśmy się przystąpić do Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" . Do tego przedsięwzięcia przystąpiło ponad 700 samorządów w całej Polski; do 1 września 2005 Urząd musiał zrealizować minimum trzy zadania, pięć kolejnych - do 30 listopada 2005. Za prawidłowo i terminowo wykonane zadania można było otrzymać Certyfikat "Przejrzysta Polska". Celem akcji jest propagowanie zasad uczciwości i skuteczności działania w samorządach. Chodzi także o doskonalenie praktyki sprawowania władzy i administrowania, dążenie do wyeliminowania patologii urzędniczej, przyczynienia się do poprawy jakości życia publicznego oraz pobudzenia aktywności obywatelskiej. Abyśmy stali się "przejrzyści" musimy wykazywać się m.in. brakiem tolerancji dla korupcji, fachowością i odwagą rozliczania się przed społeczeństwem. Naszym celem jest, żeby petent czuł, że Urząd jest dla niego. W tym kierunku poczynione zostały już kroki. Przystąpienie do akcji społecznej "Przejrzysta Polska" wymagało realizacji określonych zadań, jakie stawia się przed urzędnikami i radnymi. Zadania zostały przyporządkowane do 6 zasad; każdemu zadaniu przyporządkowano status zadania obligatoryjnego lub fakultatywnego. Ponadto organizatorzy określili co jest celem każdego zadania i jakie standardy należy spełnić, aby zadanie można było uznać za wykonane. Każde zadanie posiadało również zdefiniowany system raportowania. Spełnienie standardów i raport z wykonania zadania to konieczny warunek uznania zadania za wykonane.

I ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

1. Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (obligatoryjne) 2. Uruchomienie samorządowego serwisu samorządowego 3. Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji 4. Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm

II ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

1. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego (obligatoryjne) 2. Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego 3. Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie

III ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

1. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (obligatoryjne) 2. Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności. 3. Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej 4. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

IV ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI

1. Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy/powiatu oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom (obligatoryjne) 2. Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy/powiatu (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju

V ZASADA FACHOWOŚCI

1. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze (obligatoryjne) 2. Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników 3. Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie 4. Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku

VI ZASADA ROZLICZALNOŚCI

1.Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" (obligatoryjne) 2. Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego

Organizatorem akcji jest: Gazeta Wyborcza, Fundacja "Agora", Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności, Program przeciwko Korupcji im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Bank Światowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>