Zarządzenie nr 39/10 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk, gmina Bukowiec”

Zarządzenie nr 39/10 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk, gmina Bukowiec”

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1. Powołać Komisję do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk, gmina Bukowiec” w składzie: 1) Pan Adam Licznerski, Wójt Gminy Bukowiec – przewodniczący; 2) Pan Marek Soska – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – członek; 3) Pan Czesław Wszołek – Przewodniczący Rady Gminy – członek; 4) Pan Piotr Czop – kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa – członek; 5) Pan Tadeusz Matuszczyk – kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu – członek; 6) Pan Benedykt Mroczek – inspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek; 7) Pan Roman Skowroński - podinspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Gmina Bukowiec realizuje inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk, gmina Bukowiec”. W związku z przyjęciem informacji od wykonawcy inwestycji o gotowości do odbioru, powołuje się komisję.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>