Zarządzenie nr 79/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Bukowiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

ZARZĄDZENIE Nr 79/19 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Bukowiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 8 i  § 7 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r., nr 152 poz. 1599), Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywny Obronnej RP (M.P. z 2019 r. poz. 15) oraz na podstawie Zarządzenia nr 225/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Zespół do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Bukowiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w składzie: 1. Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Gminy. 2. Członkowie: - Pracownik ds. obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego, - Kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa, - Kierownik Referatu Finansów i Rachunkowości, - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, - Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty, - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. § 2. Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Bukowiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny należy opracować w terminie do 30 czerwca 2020 r. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi właściwemu ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podjęcia.

Wójt Gminy /-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>