Podatek od środków transportowych

Urząd Gminy w Bukowcu ul. Dr Fl. Ceynowy 14 86-122 Bukowiec Księgowość podatkowa; pokój nr 4, tel. (52) 33 09 317 1. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i  opłatach lokalnych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zmianami) - uchwała Nr XXXVI/231/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 października 2017 roku w sprawie podatku od środków transportowych 2. Wymagane dokumenty: deklaracja na podatek od środków transportowych 3. Przedmiot opodatkowania:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony, - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, - autobusy.

4. Terminy płatności: Podatek wpłaca się w dwóch ratach, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. 5.  Opłaty: bez opłat 6. Czas załatwiania: na bieżąco

7.  Inne informacje: - deklarację w sprawie podatku należy składać do dnia 15 lutego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Deklarację korygującą w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>