Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych

1. Podstawa prawna:

- podatek od nieruchomości ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zmianami) uchwała Rady Gminy Bukowiec Nr XLV/307/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości uchwała Rady Gminy Bukowiec Nr XLI/267/14 z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis

- podatek rolny ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1892 ze zmianami)

uchwała Rady Gminy Bukowiec Nr XXXVI/232/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec

- podatek leśny ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2019 r., poz. 888 ze zmianami) 2. Wymagane dokumenty

-informacja w sprawie podatku, -stosowne oświadczenie podatnika dotyczące spraw wymiaru podatku, -decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

3. Opłaty: - bez opłat 4. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Bukowiec ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec pokój nr 4, tel. (052) 33 09 317 5. Termin załatwienia: - na bieżąco. 6. Uwagi:

Informację w sprawie podatków składa się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Link do formularzy podatków i opłat lokalnych: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>