Dług publiczny

Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych i wyemitowanych obligacjach komunalnych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynoszą 5.838.253,00 tj. 22,74 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2017 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r. to 2.356.563,00 zł:

Dług_publiczny-tabela1

 W 2017 r. zaciągnięto pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 105.000,00 zł na zadanie Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 3.481.690,00 zł, z tego:

Dług_publiczny-tabela2

W 2017 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 348.000,00 zł na zadanie Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł. 1300 m.

Reasumując w 2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty zadłużenia 1.187.237,80 zł. Wygospodarowane przychody z innych rozliczeń za rok 2016 wyniosły 454.422,06 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań 2017 r. W 2017 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów i obligacji planowa spłata wyniosła 1.187.237,80 zł. Brakującą kwotę 732.815,74 zł zaplanowano jako kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, którą uregulowano z oszczędności wydatków 2017 r.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 5.538.253,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Bukowiec w 2013 r. udzieliła poręczenia w wysokości 193.790,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. GBP zaciągnęła pożyczkę w wysokości 193.790,00 zł w WFOSiGW w Toruniu na wkład własny zadania „Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu”. W 2017 r. spłacono cztery rat pożyczki tj. 32.296,00 zł. Zobowiązanie GBP w WFOSiGW w Toruniu na dzień 31 grudnia 2017 r. to 64.606,00 zł.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>