Diagnoza Społeczna wykonana na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji

Poniżej można się zapoznać z prezentacją pt.: „Diagnoza Społeczna Gminy Bukowiec wykonana na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bukowiec”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian