Decyzja Nr 1/2010 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno

RRiB.7625_70_09 RRiB.7625_70_091 RRiB.7625_70_092 RRiB.7625_70_093

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian