Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2016 RRiB.6220.19.2.2015.RS Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiewo o sprostowaniu błędu w Obwieszczeniu z 27 października 2014 r. Zdjęcie Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiewo PPiI.6220.5.2013.BJ Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie RIOŚiGK.6220.1.4.2014 Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie RIOŚiGK.6220.3.2014 Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zawiadomienie RRiB.6220.39.9.2014.RS Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6220.39.1.2014.RS Szczegóły