Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiewo PPiI.6220.5.2013.BJ Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie RIOŚiGK.6220.1.4.2014 Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie RIOŚiGK.6220.3.2014 Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zawiadomienie RRiB.6220.39.9.2014.RS Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6220.39.1.2014.RS Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Szczegóły