Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.12.2017 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/DN400 Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. przebudowie drogi wojewódzkiej nr 240 polegającej na odnowie nawierzchni Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kęsowo-Chełmża Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kęsowo-Chełmża Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dot. prac na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz-Tczew Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Obwieszczenie dot. prac na linii kolejowej C-E 65, na odcinku Bydgoszcz-Tczew Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dla przedsięwzięcia dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Zawiadomienie dot. rozbudowy drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo Szczegóły