Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji RRiB.6220.52.9.2018.RS Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa polegającej na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą Szczegóły
Artykuł 06.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na montażu wyposażenia technologicznego oraz podczyszczalni ścieków w zakładzie produkcji opakowań kartonowych w Plewnie Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 240 Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz Szczegóły