Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2018 Zawiadomienie o zamiarze wykonywania badań geofizycznych Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 240 Wieniec – Brześć Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa trzech kurników dla brojlerów kurzych (479,2 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej na 1277C Polskie Łąki – Pruszcz Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Zawiadomienie dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 240 polegającego na odnowie nawierzchni Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Obwieszczenie dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników dla brojlerów kurzych środowisko Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły