Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2020 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wykonania przejścia pod dnem rzeki Wyrwy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu, magazynowaniu i transporcie odpadów w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 24.08.2020 Obwieszczenie RRiB.6220.55.23.2018.RS dot. rozbudowy gospodarstwa w miejscowości Franciszkowo Szczegóły
Artykuł 24.08.2020 Obwieszczenie RRiB.6220.55.22.2018.RS dot. rozbudowy gospodarstwa w miejscowości Franciszkowo Szczegóły
Artykuł 17.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie dot. rozbudowy gospodarstwa polegającej na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych w miejscowości Franciszkowo Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu, magazynowaniu i transporcie odpadów” na działce o nr ewidencyjnym 371/4 obręb Bukowiec, gm. Bukowiec Szczegóły
Artykuł 28.05.2020 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dot. prac w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. rozbudowy gospodarstwa w miejscowości Franciszkowo Szczegóły