Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. Budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku dot. prac w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2020 r. o wydaniu przez Wójta Gminy Bukowiec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW i powierzchni zabudowy do 6,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77/2 w miejscowości Plewno, gm. Bukowiec.” Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna” Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie Starosty Świeckiego – Budowa farmy fotowoltaicznej w Plewnie Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Raport oddziaływania na środowisko – Budowa trzech kurników dla brojlerów kurzych (479,2 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie gospodarstwa w Franciszkowie Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zawiadomienie RRiB.6220.55.12.2018.RS Szczegóły