Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna” Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie Starosty Świeckiego – Budowa farmy fotowoltaicznej w Plewnie Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Raport oddziaływania na środowisko – Budowa trzech kurników dla brojlerów kurzych (479,2 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie gospodarstwa w Franciszkowie Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zawiadomienie RRiB.6220.55.12.2018.RS Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zawiadomienie RRiB.6220.55.11.2018.RS Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji RRiB.6220.52.9.2018.RS Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa polegającej na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą Szczegóły
Artykuł 06.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły