Zarządzenia 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie nr 20/20 z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Zarządzenie nr 19/20 z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Zarządzenie nr 18/20 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Zarządzenie nr 17/20 z dnia 6 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zarządzenie nr 16/20 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zarządzenie nr 15/20 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Zarządzenie nr 14/20 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Zarządzenie nr 13/20 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Zarządzenie nr 12/20 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności w Gminie Bukowiec i jej jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie nr 11/20 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec – Poledno” Szczegóły