Zarządzenia 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenie nr 64/20 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenie nr 63/20 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Zarządzenie nr 62/20 z dnia 2 września 2020r. w sprawie otwartego konkursu ofert na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Zarządzenie nr 61/20 z dnia 1 września 2020 r. zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Zarządzenie nr 60/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Zarządzenie nr 59/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec – Poledno” Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Zarządzenie nr 58/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Zarządzenie nr 57/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zarządzenie nr 56/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem” Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zarządzenie nr 55/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Różannie Szczegóły