Zarządzenia 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2020 Zarządzenie nr 13/20 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Zarządzenie nr 12/20 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności w Gminie Bukowiec i jej jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie nr 11/20 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec – Poledno” Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie nr 10/20 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C” Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Zarządzenie nr 9/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie nr 8/20 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie nr 7/20 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego na rok szkolny 2020/21 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie nr 6/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie nr 5/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 4/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzących przez Gminę Bukowiec Szczegóły