Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2019 Zarządzenie nr 7/19 z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zarządzenie nr 6/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901C” Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zarządzenie nr 5/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne” Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zarządzenie nr 4/19 z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 3/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego na rok szkolny 2019/20 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie nr 2/19 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Zarządzenie nr 1/19 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901C” Szczegóły