Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2019 Zarządzenie nr 17/19 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 25.03.2019 Zarządzenie nr 16/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.03.2019 Zarządzenie nr 15/19 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 14/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 13/19 z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Zarządzenie nr 12/19 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Zarządzenie nr 11/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Zarządzenie nr 10/19 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Zarządzenie nr 9/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Zarządzenie nr 8/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły