Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2019 Zarządzenie nr 27/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zarządzenie nr 26/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i opiniowania ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zarządzenie nr 25/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Zarządzenie nr 24/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Zarządzenie nr 23/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zarządzenie nr 22/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zarządzenie nr 21/19 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie otwartego konkursu ofert na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zarządzenie nr 20/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Zarządzenie nr 19/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901C” Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Zarządzenie nr 18/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne” Szczegóły