Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie nr 37/19 z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie nr 36/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie nr 35/19 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 836.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2019 r.” Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Zarządzenie nr 34/19 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Zarządzenie nr 33/19 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawroniec” Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Zarządzenie nr 32/19 z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Zarządzenie nr 31/19 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 30/19 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzących przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 29/19 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 28/19 z dnia 15 maja 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2018 rok Szczegóły