Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 47/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 46/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Bukowcu. Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 45/19 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Benbenek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 44/19 z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 43/19 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Bukowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Zarządzenie nr 42/19 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i opiniowania ofert związanych z otwartym konkursem ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Zarządzenie nr 41/19 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Zarządzenie nr 40/19 z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Zarządzenie nr 39/19 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. dra Floriana Ceynowy w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Zarządzenie nr 38/19 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi na działce nr 221/3 w miejscowości Bukowiec” Szczegóły