Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2019 Zarządzenie nr 57/19 z dnia 11 września 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zarządzenie nr 56/19 z dnia 2 września 2019r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zarządzenie nr 55/19 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zarządzenie nr 54/19 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zarządzenie nr 53/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Zarządzenie nr 52/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918C” Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Zarządzenie nr 51/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901C” Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Zarządzenie nr 50/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Zarządzenie nr 49/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 48/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. Szczegóły