Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.10.2019 Zarządzenie nr 67/19 z dnia 22 października 2019r. w sprawie powołania oraz określania regulaminu pracy Komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2020r. Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Zarządzenie nr 66/19 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Zarządzenie nr 65/19 z dnia 16 października 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 64/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 63/19 z dnia 10 października 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zarządzenie nr 62/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne proekologiczne” Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zarządzenie nr 61/19 z dnia 30 września 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Zarządzenie nr 60/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 890.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2019 r.” Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Zarządzenie nr 59/19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zarządzenie nr 58/19 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2020 roku Szczegóły