Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 77/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 76/19 z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 75/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zarządzenie nr 73/19 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zarządzenie nr 72/19 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Zarządzenie nr 71/19 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Zarządzenie nr 70/19 z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Zarządzenie nr 69/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Grzegorz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Zarządzenie nr 68/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uczestnictwa w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „KOBRA 19” Szczegóły