Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.07.2019 Zarządzenie nr 42/19 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i opiniowania ofert związanych z otwartym konkursem ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Zarządzenie nr 41/19 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Zarządzenie nr 40/19 z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Zarządzenie nr 39/19 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. dra Floriana Ceynowy w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Zarządzenie nr 38/19 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi na działce nr 221/3 w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie nr 37/19 z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie nr 36/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie nr 35/19 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 836.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2019 r.” Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Zarządzenie nr 34/19 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Zarządzenie nr 33/19 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawroniec” Szczegóły