Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 16/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej (ePUAP) w Gminie Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 15/18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Zarządzenie nr 14/18 z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Zarządzenie nr 13/18 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach. Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Zarządzenie nr 12/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Zarządzenie nr 11/18 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Zarządzenie nr 10/18 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec – II etap” Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Zarządzenie nr 9/18 z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie nr 8/18 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bukowiec – I etap” Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie nr 7/18 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły