Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.07.2018 Zarządzenie nr 36/18 z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Zarządzenie nr 35/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie” Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Zarządzenie nr 34/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Zarządzenie nr 33/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Emilii Bielickiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Zarządzenie nr 32/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Papkiewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 31/18 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 30/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Zarządzenie nr 29/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie nr 28/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C” Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie nr 27/18 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły