Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2018 Zarządzenie nr 66/18 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Natalii Chałat, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zarządzenie nr 65/18 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Zarządzenie nr 64/18 z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec – II etap” Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Zarządzenie nr 63/18 z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Zarządzenie nr 62/18 z dnia 29 października 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Zarządzenie nr 61/18 z dnia 25 października 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2019r. Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zarządzenie nr 60/18 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie. Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zarządzenie nr 59/18 z dnia 22 października 2018r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zarządzenie nr 58/18 z dnia 15 października 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zarządzenie nr 57/18 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły