Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 21/18 z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie otwartego konkursu ofert na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 20/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 19/18 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 18/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 17/18 z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 16/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej (ePUAP) w Gminie Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 15/18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Zarządzenie nr 14/18 z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Zarządzenie nr 13/18 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach. Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Zarządzenie nr 12/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły