Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2018 Zarządzenie nr 44/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Zarządzenie nr 43/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Realizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Zarządzenie nr 42/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Bukowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Zarządzenie nr 41/18 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Zarządzenie nr 40/18 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r.” Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Zarządzenie nr 39/18 z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Zarządzenie nr 38/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gawroniec” Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Zarządzenie nr 37/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Spacerowej w Przysiersku – etap I” Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Zarządzenie nr 36/18 z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Zarządzenie nr 35/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie” Szczegóły