Zarządzenia 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.08.2017 Zarządzenie nr 53/17 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Zarządzenie nr 52/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Zarządzenie nr 51/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Zarządzenie nr 50/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Zarządzenie nr 49/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Gwizdały, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Zarządzenie nr 48/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Ratajczak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Zarządzenie nr 47/17 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dra Fl. Ceynowy w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Zarządzenie nr 46/17 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Zarządzenie nr 45/17 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Zarządzenie nr 44/17 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bukowcu Szczegóły