Zarządzenia 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.01.2017 Zarządzenie nr 3/17 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Zarządzenie nr 2/17 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie określenia dla jednostek organizacyjnych gminy Bukowiec zasad i terminów rozliczeń z budżetu gminy, terminów przekazywania środków oraz terminów odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Zarządzenie nr 1/17 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zasad odprowadzania dochodów budżetowych. Szczegóły