Zarządzenia 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.11.2017 Zarządzenie nr 90/17 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zarządzenie nr 89/17 z dnia 30 października 2017r. w sprawie powołania oraz określania regulaminu pracy Komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2018r. Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zarządzenie nr 88/17 z dnia 30 października 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Zarządzenie nr 87/17 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Zarządzenie nr 86/17 z dnia 19 października 2017r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zarządzenie nr 85/17 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przygotowania Gminy Bukowiec do wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „WISŁA-17” Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zarządzenie nr 84/17 z dnia 12 października 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zarządzenie nr 83/17 z dnia 5 października 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 06.10.2017 Zarządzenie nr 82/17 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 06.10.2017 Zarządzenie nr 81/17 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” Szczegóły