Zarządzenia 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.03.2016 Zarządzenie nr 5/16 z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Zarządzenie nr 4/16 z dnia 29 stycznia 2016 zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Zarządzenie nr 3/16 z dnia 25 stycznia 2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/17 do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i szkół podstawowych Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Zarządzenie nr 2/16 z dnia 18 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 1/16 z dnia 18 stycznia 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowiec Szczegóły