Zarządzenia 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2016 Zarządzenie nr 15/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie nr 14/16 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zarządzenie nr 13/16 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zarządzenie nr 12/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zarządzenie nr 11/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznych w urzędowym publikatorze –Biuletynie Informacji Publicznej Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zarządzenie nr 10/16 z dnia 15 marca 2016 w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zarządzenie nr 9/16 z dnia 10 marca 2016 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Zarządzenie nr 8/16 z dnia 7 marca 2016 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Zarządzenie nr 7/16 z dnia 2 marca 2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Zarządzenie nr 6/16 z dnia 16 lutego 2016 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły