Zarządzenia 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 25/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Bukowcu odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 24/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 23/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie Nr 22/16 z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zarządzenie nr 21/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zarządzenie nr 20/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk” Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zarządzenie nr 19/16 z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zarządzenie nr 18/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zarządzenie nr 17/16 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zarządzenie nr 16/16 z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły