Zarządzenia 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2016 Zarządzenie nr 35/16 z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Zarządzenie nr 34/16 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Zarządzenie nr 33/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Bukowiec na lata 2016-2018 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Zarządzenie nr 32/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Zarządzenie nr 31/16 z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 30.05.2016 Zarządzenie nr 30/16 z dnia 9 maja 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 30.05.2016 Zarządzenie nr 29/16 z dnia 5 maja 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 28/16 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 27/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i opiniowania ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 26/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2015 rok Szczegóły