Zarządzenia 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.10.2016 Zarządzenie nr 55/16 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zarządzenie nr 54/16 z dnia 3 października 2016r. w sprawie powołania oraz określania regulaminu pracy Komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zarządzenie nr 53/16 z dnia 30 września 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Zarządzenie nr 52/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania „Modernizacja budynku administracyjnego urzędu gminy w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Zarządzenie nr 51/16 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gawroniec” Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Zarządzenie nr 50/16 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Zarządzenie nr 49/16 z dnia 20 września 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie nr 48/16 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie nr 47/16 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Różanna Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie nr 46/16 z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2017 Szczegóły