Zarządzenia 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2016 Zarządzenie nr 65/16 z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Zarządzenie nr 64/16 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Zarządzenie nr 63/16 z dnia 28 października 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2017r. Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Zarządzenie nr 62/16 z dnia 27 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie nr 61/16 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie nr 60/16 z dnia 20 października 2016r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie nr 59/16 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w m. Budyń, gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie nr 58/16 z dnia 11 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie nr 57/16 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Jankiewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zarządzenie nr 56/16 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa dróg w miejscowości Przysiersk – Etap I – drogi nr 030910C i 030902C” Szczegóły