Zarządzenia 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 16/15 z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 15/15 z dnia 20 marca 2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 14/15 z dnia 16 marca 2015 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w miejscowości Branica” Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 13/15 z dnia 12 marca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 12/15 z dnia 12 marca 2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 11/15 z dnia 12 marca 2015 w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 10/15 z dnia 10 marca 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 9/15 z dnia 24 lutego 2015 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa ulic Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 8/15 z dnia 18 lutego 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 7/15 z dnia 10 lutego 2015 w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły