Zarządzenia 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie nr 26/15 z dnia 21 maja 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie nr 25/15 z dnia 7 maja 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie nr 24/15 z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie nr 23/15 z dnia 27 kwietnia 2015 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie nr 22/15 z dnia 24 kwietnia 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie nr 21/15 z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie nr 20/15 z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie nr 19/15 z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie nr 18/15 z dnia 31 marca 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie nr 17/15 z dnia 31 marca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły