Zarządzenia 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 36/15 z dnia 24 lipca 2015 w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Bukowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 35/15 z dnia 21 lipca 2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 34/15 z dnia 17 lipca 2015 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 33/15 z dnia 14 lipca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 32/15 z dnia 29 czerwca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 31/15 z dnia 26 czerwca 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 30/15 z dnia 26 czerwca 2015 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Udzielenie kredytu długoterminowego” Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 29/15 z dnia 18 czerwca 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 28/15 z dnia 11 czerwca 2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie nr 27/15 z dnia 10 czerwca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły