Zarządzenia 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 46/15 z dnia 21 sierpnia 2015 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 45/15 z dnia 19 sierpnia 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 44/15 z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 43/15 z dnia 13 sierpnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 42/15 z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 41/15 z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 40/15 z dnia 3 sierpnia 2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 39/15 z dnia 31 lipca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 38/15 z dnia 30 lipca 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 37/15 z dnia 29 lipca 2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Szczegóły