Zarządzenia 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 56/15 z dnia 10 września 2015 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 55/15 z dnia 10 września 2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 54/15 z dnia 10 września 2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 53/15 z dnia 8 września 2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 52/15 z dnia 1 września 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 51/15 z dnia 1 września 2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 50/15 z dnia 31 sierpnia 2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 49/15 z dnia 28 sierpnia 2015 w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 48/15 z dnia 28 sierpnia 2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Plewnie Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 47/15 z dnia 28 sierpnia 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Szczegóły