Zarządzenia 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 66/15 z dnia 9 października 2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 65/15 z dnia 8 października 2015 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 64/15 z dnia 5 października 2015 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa ulic Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 63/15 z dnia 5 października 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 62/15 z dnia 1 października 2015 w sprawie powołania oraz określania regulaminu pracy Komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2016r. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 61/15 z dnia 1 października 2015 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 60/15 z dnia 30 września 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 59/15 z dnia 18 września 2015 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Różannie” Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 58/15 z dnia 15 września 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 57/15 z dnia 10 września 2015 w sprawie przyjęcia Statutu i Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Różannie Szczegóły