Zarządzenia 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 6/15 z dnia 9 lutego 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 5/15 z dnia 9 lutego 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 4/15 z dnia 6 lutego 2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 3/15 z dnia 2 lutego 2015 w sprawie otwartego konkursu ofert na kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie nr 2/15 z dnia 2 lutego 2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 Zarządzenie nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły