Zarządzenia 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 7/14 z dnia 31 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 6/14 z dnia 21 stycznia 2014 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 5/14 z dnia 9 stycznia 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Floriana Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Floriana Ceynowy w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 4/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 3 stycznia 2014 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 37/12 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 3/14 z dnia 3 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 2/14 z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowo” Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 1/14 z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu” Szczegóły